Thursday, 24/06/2021 - 04:46|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan

Thông tư Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Ngày ban hành:
20/05/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

HƯỚNG DẪN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2015-2016

Ngày ban hành:
04/09/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Lịch tập huấn triển khai xây dựng Cổng thông tin điện tử

Ngày ban hành:
29/08/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực