Thursday, 24/06/2021 - 03:42|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan

HƯỚNG DẪN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2015-2016

Ngày ban hành:
04/09/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Lịch tập huấn triển khai xây dựng Cổng thông tin điện tử

Ngày ban hành:
29/08/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

754/SGDĐT-GDDTV/v khắc phục tồn tại trong việc hoàn thiện chứng từ cấp phát gạo theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg

Ngày ban hành:
06/08/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

2375/CĐ-CTUBND Công điện: Về việc chủ động đối phó với ảnh hưởng của mưa dông

Ngày ban hành:
06/08/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực