Thứ năm, 24/06/2021 - 03:25|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo về việc lấy ý kiến danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 15 năm 2020 huyện Na Rì

THÔNG BÁO

V/v lấy ý kiến danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú"

lần thứ 15 năm 2020 huyện Na Rì

 

Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP, ngày 10/3/2015 của Chính phủ về việc quy định xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú"; Văn bản số 7260/UBND-TH ngày 26/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15 năm 2020; Văn bản số 2607/SGDĐT-VP ngày 31/12/2019 của Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Kạn về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15 năm 2020;

Thực hiện Văn bản số 2045/UBND-GDĐT ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Na Rì về việc triển khai xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15 năm 2020;

Đến nay, Hội đồng xét tặng "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15 năm 2020 của huyện Na Rì đã tiếp nhận thẩm định hồ sơ đề nghị của Hội đồng cấp cơ sở, kết quả thẩm định có 02 cá nhân đủ hồ sơ đề nghị Hội đồng cấp huyện xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15 năm 2020.

Cổng Thông tin điện tử huyện Na Rì, Phòng Giáo dục và Đào tạo trân trọng giới thiệu danh sách 02 nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15 năm 2020, gồm:

1. Nhà giáo Hoàng Thị Thoa - Giáo viên trường TH&THCS Liêm Thủy;

2. Nhà giáo Nguyễn Thị Phượng - Giáo viên trường TH&THCS Hảo Nghĩa.

(Có biểu tóm tắt thành tích của từng cá nhân kèm theo).

Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" huyện Na Rì rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân, đơn vị trường học trực thuộc huyện, lưu ý tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2, Điều 9, Nghị định số 27/2015 "Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, là tấm gương sáng, là nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu, xuất sắc có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng; đi đầu trong việc đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; quản lý, giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao".


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết