Thursday, 24/06/2021 - 05:08|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM

Thông tư Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Ngày ban hành:
20/05/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

HƯỚNG DẪN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2015-2016

Ngày ban hành:
04/09/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Lịch tập huấn triển khai xây dựng Cổng thông tin điện tử

Ngày ban hành:
29/08/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

754/SGDĐT-GDDTV/v khắc phục tồn tại trong việc hoàn thiện chứng từ cấp phát gạo theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg

Ngày ban hành:
06/08/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

725/SGDĐT-GDDTV/v thực hiện chính sách theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm học 2015-2016

Ngày ban hành:
06/08/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

2375/CĐ-CTUBND Công điện: Về việc chủ động đối phó với ảnh hưởng của mưa dông

Ngày ban hành:
06/08/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực